Úvod

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov 1

Byla založena v roce 1941 a už v té době pořádala výstavy.

V dnešní době spolek vlastní oplocený chovatelský areál s výstavní halou a neoplocený pozemek u Libuňky, který je v povodí a nelze ho oplotit, zde sušíme seno na naše výstavy.

Jde o spolek sdružující chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz. Okrajově chovatelů holubů, okrasného ptactva a psů společenských plemen. Chovaná zvířata má každý člen ve svém chovatelském zařízení.

Největší činností našeho spolku je pořádání dvou výstav v jednom roce. Místní letní výstava králíků a drůbeže je vždy poslední sobotu v červnu. Podzimní výstava králíků je okresní spojená s místní výstavou holubů a koná se vždy poslední sobotu v listopadu.

Rádi bychom mezi námi přivítali další nové členy z řad mládeže a příznivců, kteří se zajímají o chovatelství a měli by zájem vstoupit do našeho spolku.

Přijmeme mezi nás další zájemce o chovatelství všech oborů.