Členské příspěvky

Od roku 2019 se zvyšuje výše členského příspěvku na 320 Kč.