Pokácení suchých stromů

Po zkrácení kmene a větví elektrikáři kvůli vysokému napětí nám dva ze tří stromů uschly.Stromy jsme museli pokácet se souhlasem MěÚ Turnov. Vzhledem, že se jedná o zázemí kde odkládáme odpad z výstavních klecí tak musíme nasadit nové stromky, aby to nerušilo výstavní vzhled výstavního areálu. Díky pandemii se nemůžou dělat žádné brigády na úpravě jak haly tak areálu.