Členské příspěvky nově od 2023

Zvedl se členský příspěvek za dospělého na 360 Kč.

Členský příspěvek s časopisem chovatel na 720 Kč.

Členský příspěvek s časopisem chovatel pro mladého chovatele 6 – 18 let 570 Kč.

Členský příspěvek pro mladého chovatele 6 – 18 let 210 Kč.

V našem spolku mladému chovateli členský příspěvek do 18 let spolek hradí.